Granskning av meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU

Konstitutionsutskottets utlåtande 2018/19:KU37

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 juni 2019

Nästa händelse: Justering 28 maj 2019

Hela utlåtandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-09
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-05-29
Utlåtande 2018/19:KU37
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-04
Debatt i kammaren: 2019-06-05
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12