Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid

Utrikesutskottets utlåtande 2019/20:UU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2020

Beslut

EU-kommissionens arbetsprogram 2020 och konferensen om Europas framtid (UU5)

Riksdagen har behandlat ett utlåtande om EU-kommissionens arbetsprogram för 2020 och kommissionens meddelande om den kommande konferensen om EU:s framtid.

Riksdagen är positiv till att EU-kommissionen har presenterat ett arbetsprogram med konkreta initiativ, det underlättar medlemsländernas planering och bidrar till öppenhet kring vad kommissionen vill prioritera. När det gäller konferensen om EU:s framtid framhåller riksdagen bland annat att det är parlamenten och de valda ledamöterna där som ytterst representerar medborgarna i det politiska beslutsfattandet. Framtidskonferensen bör inte ändra på detta utan ses som ett komplement till den representativa demokratin.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-10
Justering: 2020-03-12
Trycklov: 2020-03-13
Reservationer 2
Utlåtande 2019/20:UU5

Alla beredningar i utskottet

2020-03-10, 2020-03-03, 2020-01-30

EU-kommissionens arbetsprogram 2020 och konferensen om Europas framtid (UU5)

Utrikesutskottet har i ett utlåtande behandlat EU-kommissionens arbetsprogram för 2020 och kommissionens meddelande om den kommande konferensen om EU:s framtid.

Utrikesutskottet är positivt till att EU-kommissionen presenterar ett arbetsprogram med konkreta initiativ, det underlättar medlemsländernas planering och bidrar till öppenhet kring vad kommissionen vill prioritera. När det gäller konferensen om EU:s framtid framhåller utskottet bland annat att det är parlamenten och de valda ledamöterna där som ytterst representerar medborgarna i det politiska beslutsfattandet. Framtidskonferensen bör inte ändra på detta utan ses som ett komplement till den representativa demokratin.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-18
Debatt i kammaren: 2020-03-19
4

Beslut

Beslut: 2020-03-19
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommissionens meddelande om kommissionens arbetsprogram 2020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


2. Kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


Reservation 1 (V)
Reservation 2 (L)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 48 4 3 294