Kommissionens arbetsprogram för 2013

Utrikesutskottets bet 2012/13:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 januari 2013

Beslut

EU-kommissionens arbetsprogram för 2013 (UU4)

Utrikesutskottet har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2013. EU- kommissionen presenterar en långsiktig vision av hur EU skulle kunna se ut inom ett antal politiska nyckelområden och vad EU-kommissionen har för avsikt att göra för att visionen ska kunna uppnås. Utskottet understryker att det är viktigt att värna ett öppet Europa även i kristider. Det är av intresse för Sverige att euroområdet står starkt och stabilt och att de stora ekonomiska problemen i vissa euroländer kan lösas.

Utskottet håller med EU-kommissionen om att EU måste koppla samman sin interna politik med yttre åtgärder för att öka sitt internationella inflytande. Särskilt viktiga områden är enligt utskottet frihet på nätet som gör det möjligt för människor att organisera sig och arbeta för demokratiska förändringar, samt att EU främjar yttrande- och mediefrihet. Utskottet anser att resurser och sammanhållning är avgörande för EU som säkerhetspolitisk aktör. Därför är det viktigt att motverka nya uppdelningar bland EU-länderna utifrån ekonomisk styrka och välstånd. EU vinner i inflytande och trovärdighet på att stå enat och agera gemensamt.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickas utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-01-17
Justering: 2013-01-24
Betänkande publicerat: 2013-01-25
Trycklov: 2013-01-24
Reservationer 3
bet 2012/13:UU4

Alla beredningar i utskottet

2013-01-17, 2012-12-06, 2012-11-13

EU-kommissionens arbetsprogram för 2013 (UU4)

Utrikesutskottet har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2013. EU- kommissionen presenterar en långsiktig vision av hur EU skulle kunna se ut inom ett antal politiska nyckelområden och vad EU-kommissionen har för avsikt att göra för att visionen ska kunna uppnås. Utskottet understryker att det är viktigt att värna ett öppet Europa även i kristider. Det är av intresse för Sverige att euroområdet står starkt och stabilt och att de stora ekonomiska problemen i vissa euroländer kan lösas.Utskottet håller med EU-kommissionen om att EU måste koppla samman sin interna politik med yttre åtgärder för att öka sitt internationella inflytande. Särskilt viktiga områden är enligt utskottet frihet på nätet som gör det möjligt för människor att organisera sig och arbeta för demokratiska förändringar, samt att EU främjar yttrande- och mediefrihet. Utskottet anser att resurser och sammanhållning är avgörande för EU som säkerhetspolitisk aktör. Därför är det viktigt att motverka nya uppdelningar bland EU-länderna utifrån ekonomisk styrka och välstånd. EU vinner i inflytande och trovärdighet på att stå enat och agera gemensamt.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Därefter skickas utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-01-30
4

Beslut

Beslut: 2013-01-30
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 30 januari 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommissionens arbetsprogram för 2013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP02104
FP19005
C20003
SD00191
V00154
KD17002
PP0000
-0000
Totalt255213439

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag