Kommissionens årliga politiska strategi för år 2009

Utrikesutskottets bet 2007/08:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2008

Beslut

EU-kommissionens politiska strategi för 2009 (UU11)

Utrikesutskottet redovisar för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens årliga politiska strategi för 2009. Utskottet tar upp åtta av de frågor som kommissionen lyfter fram i strategin: Lissabonfördraget, utvidgningen, den europeiska grannskapspolitiken, EU:s budgetöversyn, Lissabonstrategin, folkhälsa, strategin för hållbar utveckling samt förhandlingarna om ett internationellt klimatavtal för perioden efter 2012. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-22
Justering: 2008-04-24
Betänkande publicerat: 2008-04-25
Trycklov: 2008-04-25
Reservationer 1
bet 2007/08:UU11

EU-kommissionens politiska strategi för 2009 (UU11)

Utrikesutskottet redovisar för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens årliga politiska strategi för 2009. Utskottet tar upp åtta av de frågor som kommissionen lyfter fram i strategin: Lissabonfördraget, utvidgningen, den europeiska grannskapspolitiken, EU:s budgetöversyn, Lissabonstrategin, folkhälsa, strategin för hållbar utveckling samt förhandlingarna om ett internationellt klimatavtal för perioden efter 2012. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-07
4

Beslut

Beslut: 2008-05-07
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommissionens årliga politiska strategi för 2009 (KOM 2008/72)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090417
m830014
c23006
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt25931455

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag