Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU17

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 11 juni 2020

Nästa händelse: Bordläggning 10 juni 2020

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-05-29
Reservationer 2
bet 2019/20:MJU17

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-05-05, 2020-04-16

Förslagspunkter

1. Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.


Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-10
Debatt i kammaren: 2020-06-11
4

Beslut

Beslut: 2020-06-11
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.


Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)