Statsutskottets Utlåtande N:o 39

Sus bet 1894:Su39

Planerat beslutsdatum:

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut