Statsutskottets utlåtande nr 208 år 1967

Sus bet 1967:Su208

Planerat beslutsdatum:

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut