Statsutskottets utlåtande nr 209 år 1967

Sus bet 1967:Su209

Planerat beslutsdatum:

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut