221118 FAC handel, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EA582

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel

25 novem ber 2022

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Reformen av WTO och förberedelserna inför WTO:s trettonde ministerkonferens

-Lägesrapport

4.Handelsförbindelserna mellan EU och USA

-Lägesrapport

5.Handelsstöd till Ukraina

-Riktlinjedebatt

6.Övriga frågor