Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC33F

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Reformpaketet för GJP efter 2020
  Förordningen om strategiska planer inom GJP
  - Diskussion om miljöstrukturen

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. En ren jord åt alla: En strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi ? jordbruksaspekter
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 5. Marknadssituationen
  - Information från kommissionen
  - Diskussion
 6. Arbetsgruppen för den afrikanska landsbygden
  - Diskussion
 7. Övriga frågor
  a) Forskning och jordbruk
  - Information från ordförandeskapet
  b) Förklaring om en smart och hållbar digital framtid för Europas jordbruks- och landsbygdsområden
  - Information från kommissionen