Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D064E

a) Lagring av uppgifter i brottsbekämpande syfte: uppföljning av rådets slutsatser från i juni (ansvarigt statsråd Damberg)
- Information från kommissionen
b) Ministermötet mellan EU och USA om rättsliga och inrikes frågor (Washington DC den 11 december 2019) 
(ansvarigt statsråd Johansson/Damberg)
- Information från ordförandeskapet
c) Ministerforumet om rättsliga och inrikes frågor mellan EU och länderna på västra Balkan (Skopje den 18–19 november 2019) 
(ansvarigt statsråd Johansson/ Damberg)
- Information från ordförandeskapet
d) Konferens med anledning av tioårsdagen för EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (Bryssel den 12 november 2019) 
(ansvarigt statsråd Lindhagen)
- Information från kommissionen
e) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram 
(ansvarigt statsråd Johansson/Damberg)
- Föredragning av den kroatiska delegationen

I anslutning till rådets möte:

Möte i GEMENSAMMA KOMMITTÉN
 • Genomförande av interoperabilitet
  Information från kommissionen och ordförandeskapet
  - Diskussion
 • Genomförande av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning
                                                                     
    forts.

  a) Flerårig strategisk policy för europeisk integrerad gränsförvaltning                                        
         
  b) Lägesrapport om genomförandet
  - Diskussion
 • Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag
  - Information från ordförandeskapet