Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2D5E

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Förberedelser inför Europeiska rådet den 26-27 mars 2020:
  Slutsatser
  - Diskussion
 4. Uppföljning av Europeiska rådet
  - Lägesrapport
 5. Utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen – Albanien och Nordmakedonien
  - Diskussion
  - Slutsatser
  - Antagande
 6. Rättsstatsläget i Polen – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EUfördraget
  - Lägesrapport
 7. Unionens värden i Ungern – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EUfördraget
  - Lägesrapport
 8. Den europeiska planeringsterminen
  a) Sammanfattande rapport om rådets bidrag till den europeiska planeringsterminen 2020
  - Diskussion
  b) Utkast till rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet
  - Översändande till Europeiska rådet
 9. Lagstiftningsprogrammering – gemensam förklaring om lagstiftningsprioriteringar
  - Godkännande
 10. Övriga frågor