Dagordning för rådet utrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2D60

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Aktuella frågor
 4. Ukraina
  - Diskussion
 5. Fredsprocessen i Mellanöstern
  - Diskussion
 6. Kina
  - Diskussion
 7. Övriga frågor