Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D64AF

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  FISKE

  Icke lagstiftande verksamhet

 3. Förordningen om fastställande för 2021 av fiskemöjligheter i Östersjön
  - Politisk överenskommelse
 4. (ev.) EU/Norge: årliga samråd för 2021
  - Diskussion

  JORDBRUK

  Lagstiftningsöverläggningar

 5. Reformpaketet för GJP efter 2020
  a) Förordningen om strategiska GJP-planer
  b) Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av GJP
  c) Förordningen om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter
  - Allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet

 6. Slutsatser om strategin Från jord till bord
  - Godkännande
 7. Övriga frågor