Dagordning för rådet konkurrenskraft - forskning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6E77

 1. Investeringsmålen för forskning och utveckling (FoU)
  - Diskussion
 2. Övriga frågor
  Läget för forsknings- och innovationsfrågor kopplade till nästa fleråriga finansiella ram (särskilt Horisont Europa samt Europeiska institutet för innovation och teknik)
  - Information
  Senaste framstegen inom öppen vetenskap: läget kring det europeiska öppna forskningsmolnet och Open Science Policy Platform
  - Information
  Läget kring europeiska institutionaliserade partnerskapsprogram
  - Information
  Senaste gemensamma vetenskapliga yttrandet om "Förbättrad beredskap och hantering av pandemier"
  - Information
  Det inkommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information