Dagordning för rådet utrikes frågor - utveckling

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6E78

  1. Godkännande av dagordning
  2. A-punkter
  3. Aktuella frågor
  4. Skuldhantering/skuldavskrivning
    - Diskussion
  5. Jämställdhet
    - Diskussion
  6. Övriga frågor