Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D83A1

 1. Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  - Diskussion
 2. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information
 3. Handlingsplan för nödlidande lån
  - Diskussion
 4. Den europeiska planeringsterminen 2021
  a) Slutsatser om rapporten om förvarningsmekanismen 2021
  - Diskussion
  b) Rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet 2021
  - Diskussion
 5. Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens
  - Diskussion
 6. Övriga frågor: EIB:s investeringsenkät - investeringsgap
  - Information