Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DDC61

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Paketet om hållbar finansiering
  - Riktlinjedebatt
 4. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  - Diskussion
 6. Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  a) Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens
  - Lägesrapport
  - Diskussion
  b) (ev.) Rådets genomförandebeslut inom ramen för förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens
  - Antagande
 7. Den europeiska planeringsterminen 2021: slutsatser om 2021 års fördjupade granskningar
  - Godkännande
 8. Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 9–10 juli 2021
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen
  - Diskussion
 9. Övriga frågor