Ekofin, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DDC63

Kommenterad dagordning

2021-07-05

Finansdepartementet

Ekofinrådets möte den 13 juli 2021

Kommenterad dagordning

Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 28 juni 2021, med revidering efter information från ordförandeskapet om att dagordningspunkt om lagstiftningspaket om bekämpning av penningtvätt kommer att strykas.

Uppdaterad dagordning väntas.

1.Godkännande av den preliminära dagordningen

2.(ev.) Godkännande av
A-punkter

Lagstiftningsöverläggningar

3.(ev.) Paketet om hållbar finansiering

- Diskussionspunkt

Kommissionen väntas presentera ett paket för hållbar finansiering och medlemsstaterna kommer ges möjlighet att kommentera innehållet i paketet.

Det aktuella paketet har inte tidigare behandlats av riksdagen. Överläggning med finansutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida