Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DDCE3

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Ordförandeskapets arbetsprogram
  - Föredragning av ordförandeskapet

  JORDBRUK
 4. Slutsatser om kommissionens meddelande om den ekologiska handlingsplanen
  - Godkännande
 5. Handelsrelaterade jordbruksfrågor
  - Information från kommissionen
 6. Övriga frågor
  a) Meddelande om det europeiska medborgarinitiativet 
  End the Cage Age
  - Information från kommissionen
  b) Förbättra djurskyddet vid kalkonuppfödning i enlighet med från jord till bord-strategin
  - Information från den österrikiska delegationen