Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DDD19

  1. (ev.) Lagstiftningspaket om bekämpning av penningtvätt
    - Presentation från kommissionen
  2. Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens: Rådets genomförandebeslut inom ramen för förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens
    - Lägesrapport
    - Diskussion
  3. Övriga frågor