Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DDF68

  1. Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens: Rådets genomförandebeslut
    - Lägesrapport
    - Diskussion