Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4DE29A

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) A-punkter

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Presentation av Sloveniens ordförandeskapsprioriteringar
  - Information
 4. Förberedelser av Europeiska rådets möte den 21–22 oktober 2021 – utkast till kommenterad dagordning
  - Diskussion
 5. Covid-19-samordning inom EU
  - Lägesrapport
 6. Relationen mellan EU och Storbritannien
  - Lägesrapport
 7. Lagstiftningsplanering
  a) Kommissionens årliga framsynsrapport
  b) Avsiktsförklaringen
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 8. Konferensen om Europas framtid
  - Information från ordförandeskapet
  - Diskussion
 9. Övriga frågor