Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4DF5B1

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  FISKE

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Rådets förordning om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna Östersjön (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 43.3 i EUF-fördraget)
  - Politisk överenskommelse
 4. Fiskemöjligheter för 2022: fiskbestånd som delas med Förenade kungariket
  - Diskussion
 5. EU-Norge och kuststater: fiskesamråd 2022
  - Diskussion
 6. Iccats årsmöte (15-22 november 2021)
  - Diskussion

  JORDBRUK

  Icke lagstiftande verksamhet
 7. Utarbetande av strategiska GJP-planer
  - Diskussion
 8. Jordbruksprodukter – översyn av EU:s handelsnormer
  - Diskussion
 9. Meddelande om EU:s nya skogsstrategi för 2030
  - Riktlinjedebatt

  Lagstiftningsöverläggningar
 10. 55 %-paketet (lagstiftningsinitiativ för genomförandet av det uppdaterade klimatmålet för 2030): jord- och skogsbrukets bidrag
  - Diskussion
 11. Övriga frågor

  a)  FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021
  - Information från ordförandeskapet

  b) Möte mellan G20-gruppens jordbruksministrar (Florens, 17–18 september 2021)
  - Information från den italienska delegationen

  c) Situationen inom grisköttssektorn 
  - Information från den belgiska delegationen, med stöd av den litauiska delegationen