Dagordning för rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4DF5B2

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Den europeiska planeringsterminen

  a) Centrala utmaningar på sysselsättningsområdet: sysselsättningskommitténs huvudbudskap med utgångspunkt i den årliga rapporten om och verktyget för bedömning av sysselsättningssituationen
  - Godkännande
  (Ansvarigt statsråd Eva Nordmark)

  b)  Centrala utmaningar på det sociala området: huvudbudskapen från kommittén för socialt skydd på grundval av den årliga översynen av verktyget för bedömning av situationen för det sociala skyddet
  - Godkännande
  (Ansvarigt statsråd Lena Hallengren och Ardalan Shekarabi)

  c)  Rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
  - Antagande
  (Ansvarigt statsråd Eva Nordmark)
 4. Den europeiska planeringsterminens framtid med en stark roll för den europeiska pelaren för sociala rättigheter
  - Riktlinjedebatt
  (Ansvarigt statsråd Eva Nordmark)
 5. Fokus på säkerhet och hälsa i framtidens arbetsliv
  - Riktlinjedebatt
  (Ansvarigt statsråd Eva Nordmark)
 6. Slutsatser om jämställdhetsintegrering i EU:s budget (revisionsrättens särskilda rapport nr 10/2021)
  - Godkännande
  (Ansvarigt statsråd Märta Stenevi) 
 7. Övriga frågor

  a) En långsiktig vision för landsbygdsområden
  - Föredragning av kommissionen
  (Ansvarigt statsråd Ibrahim Baylan)

  b) Socialt trepartstoppmöte (Bryssel den 20 oktober 2021)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen
  (Ansvarigt statsråd Eva Nordmark)