Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4DF964

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Förberedelser inför Europeiska rådet den 21–22 oktober 2021: slutsatser
  - Diskussion
 4. Den årliga rättsstatsdialogen – övergripande diskussion
  - Diskussion
 5. Konferensen om Europas framtid
  - Information från ordförandeskapet
  - Diskussion
 6. Övriga frågor