Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E10E6

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Direktiv om införandet av en global, lägsta skattenivå för multinationella koncerner i Europeiska unionen
  - Riktlinjedebatt
 4. Övriga frågor
  (ev.) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Det franska ordförandeskapets prioriteringar
  - Föredragning av ordförandeskapet
  - Diskussion
 6. Ekonomisk återhämtning
  a) Lägesrapport om genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens
  - Diskussion

  b) (ev.) Rådets genomförandebeslut
  - Antagande
 7. Den europeiska planeringsterminen 2022
  a) Slutsatser om rapporten om förvarningsmekanismen 2022
  - Godkännande

  b) Slutsatser om den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022
  - Godkännande

                                                       
       forts.


  c) Rekommendation för den ekonomiska politiken i euroområdet 2022
  - Antagande
 8. Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer i februari 2022: EU:s mandat vid G20
  - Vägledning för det framtida arbetet
 9. Övriga frågor
  a) G7-ordförandeskapets prioriteringar
  - Föredragning av den tyska delegationen

  b) EIB:s rapport om investeringar
  - Föredragning