Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E10E7

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Ordförandeskapets arbetsprogram
  - Föredragning av ordförandeskapet

  JORDBRUK
 4. Marknadssituationen
  - Information från kommissionen
  - Diskussion 
 5. Handelsrelaterade jordbruksfrågor
  - Information från kommissionen
  - Diskussion
 6. Övriga frågor

  Jordbruk

  a) Högnivåkonferens: Djurskydd i EU i dag och i framtiden (online, 9 december 2021)
  - Information från kommissionen

  b) Meddelande om hållbara kolcykler
  - Föredragning av kommissionen