Dagordning för rådet utrikes frågor - försvar

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E4CA8

Icke lagstiftande verksamhet
  1. Aktuella frågor
  2. Genomförande av den strategiska kompassen med fokus på framtiden för GSFP-uppdrag och GSFP-insatser
    - Diskussion
  3. Rysslands aggression mot Ukraina
    - Diskussion
  4. Övriga frågor