FAC, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E4CAB

Kommenterad dagordning

Europeiska unionens råd

2022-05-09

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Rådet för utrikes frågor den 16 maj 2022

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

EU:s höga representant väntas ta upp aktuella frågor på det utrikes- och säkerhetspolitiska området.

4. Västra Balkan

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera den politiska utvecklingen på Västra Balkan i ljuset av Rysslands aggression mot Ukraina.

Förslag till svensk ståndpunkt: EU:s förbindelser med länderna på Västra Balkan är viktiga för säkerheten och utvecklingen i Europa, särskilt i det allvarliga säkerhetspolitiska läge som råder med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina.

EU och länderna på Västra Balkan bör tydligt bekräfta vårt ömsesidiga och strategiska intresse för Europas säkerhet och den regelbaserade europeiska säkerhetsordningen.

EU bör välkomna och samtidigt inskärpa vår förväntan att länderna på Västra Balkan, i enlighet med sina åtaganden inom ramen för sitt EU- perspektiv och EU-närmande, ansluter sig till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. EU bör se över möjligheterna att stärka det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet och stödet till de länder som anpassar sin utrikespolitik i linje med EU:s i ljuset av Rysslands aggression mot Ukraina. EU ska fortsätta att motverka desinformation och hybridhot som underminerar ländernas motståndskraft, reformer, demokratiska processer och EU-närmande.

EU:s agerande på Västra Balkan ska vara samstämmigt, strategiskt och trovärdigt. Regeringen understryker att det är hög tid att Bulgarien släpper sin blockering av Nordmakedoniens förhandlingsstart, inte minst i rådande säkerhetspolitiska läge.

Regeringen betonar vikten av reformer i länderna på Västra Balkan, inte minst avseende respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet. Detta är även av stor betydelse för ett fortsatt EU-närmande.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Västra Balkan behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 12 november 2021 inför rådets möte den 15 november. Bosnien och Hercegovina behandlades vid EU- nämndens sammanträde den 18 februari 2022 inför rådets möte den 21 februari.

5. Rysslands aggression mot Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera Rysslands aggression mot Ukraina.

2 (3)

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen fördömer i kraftfullast möjliga ordalag Rysslands aggression mot Ukraina. Belarus medverkan i de ryska aggressionshandlingarna utgör i sig ett folkrättsbrott.

Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU. Det är avgörande att EU fortsätter att agera i nära samordning med partners och likasinnade och verkar för att uppbåda ett brett internationellt stöd för Ukraina. EU ska även fortsatt ha en nära dialog med partners på global nivå kring de bredare konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina.

EU förbereder ett nytt omfattande sanktionspaket. EU bör tillsammans med partners och likasinnade upprätthålla och öka trycket på Ryssland och Belarus, inklusive genom utökade restriktiva åtgärder, isolering i multilaterala forum och ansvarsutkrävande för misstänkta brott mot den internationella humanitära rätten.

EU bör tillsammans med andra vidta ytterligare åtgärder till stöd för Ukraina. Utöver kortsiktigt politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd bör EU fortsätta förberedelserna för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina genom omprioritering av de medel som redan finns i EU:s budget.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Rysslands aggression mot Ukraina behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 8 april 2022 inför rådets möte den 11 april.

6. Övriga frågor

3 (3)