Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E89D5

 1. Godkännande av dagordningen 
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

  Icke lagstiftande verksamhet

   JORDBRUK 
 3. Läget när det gäller jordbruksproduktionen och logistiken inom jordbruket i Ukraina och förbindelserna med EU
  - Diskussion

  FISKE
 4. Fiskemöjligheter för 2023: fiskbestånd som delas med Förenade kungariket 
  Diskussion
 5. EU–Norge och kuststaterna: årliga samråd för 2023
  - Diskussion
 6. Övriga frågor

  Fiske
  a)  Framtiden för ålbeståndet och dem som är beroende av det
  - Information från kommissionen

  Jordbruk
  b) Aktuella lagstiftningsförslag
  (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)
  Jordbruksaspekter i översynen av direktivet om industriutsläpp
  - Information från kommissionen