230120 FAC, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EC9B9

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor

23 januari 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Aktuella frågor

4.Rysslands angrepp mot Ukraina

-Diskussion

5.Sahel och länderna längs Västafrikas kust

-Diskussion

6.Övriga frågor