FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EC9BB

Kommenterad dagordning

Europeiska unionens råd

2023-01-16

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Rådet för utrikes frågor den 23 januari 2023

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

EU:s höga representant väntas ta upp aktuella frågor på det utrikes- och säkerhetspolitiska området.

4. Rysslands aggression mot Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Tobias Billström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera Rysslands aggression mot Ukraina.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen fördömer i starkast möjliga ordalag Rysslands aggression mot Ukraina.

Regeringen avser verka för att bibehålla enigheten i EU om stärkt stöd till Ukraina och ökat tryck på Ryssland. Detta är en tydlig prioritering under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd.

EU bör stärka det politiska, ekonomiska, humanitära och militära stödet till Ukraina. Därutöver bör EU spela en central roll i det internationella samarbetet kring återuppbyggnadsstöd. Toppmötet mellan EU och Ukraina som planeras till den 3 februari utgör ett tillfälle för EU att bekräfta sitt långsiktiga stöd till Ukraina.

EU-närmandet är högt prioriterat av Ukraina. EU bör aktivt stödja och uppmuntra Ukrainas fortsatta reformsteg, samtidigt som utvidgningsprocessens integritet och trovärdighet värnas.

EU bör tillsammans med partners och likasinnade upprätthålla och öka trycket på Ryssland, inklusive genom kontinuerligt framtagande av ytterligare sanktionspaket, isolering i multilaterala forum och ansvarsutkrävande för de brott som har begåtts under aggressionen. Samtidigt bör EU fortsätta arbetet med att säkerställa efterlevnaden av redan beslutade sanktioner.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Rysslands aggression mot Ukraina behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 13 december 2022 inför ett möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 15 december.

5. Sahel och kuststaterna i Västafrika

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Tobias Billström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera EU:s förbindelser med länderna i Sahel och kuststaterna i Västafrika i ljuset av den senaste händelseutvecklingen i regionen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Det försämrade säkerhetsläget i Sahel och den ökade spridningen av våldsbejakande extremism och terrorism i regionen, inklusive till kuststaterna i Guineabukten, är allvarlig. EU:s engagemang i regionen bör vara sammanhållet och strategiskt utformat för att bidra till säkerhet och stabilitet, bygga demokratiska och legitima stater samt hjälpa ländernas befolkningar.

2 (3)

EU bör motverka Rysslands negativa inflytande i regionen. EU bör stärka sin förmåga att motverka rysk desinformation och mer effektivt kommunicera fördelarna med ett partnerskap med EU.

EU:s olika instrument och aktiviteter bör utformas så att arbete med säkerhet och utveckling sker integrerat, tydligt utgår från tidigare erfarenheter, inte minst i Mali, och bidrar till att stärka regionalt samarbete.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Sahel behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 14 mars 2022 inför rådets möte den 21 mars. Mali berördes även vid EU-nämndens sammanträde den 8 april 2022, då frågan väntades komma upp under aktuella frågor vid rådets möte den 11 april.

6. Övriga frågor

3 (3)