230303 UUKI, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EDC4F

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utbildnings-, ungdoms-,

kultur- och idrottsfrågor

7 m ars 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Slutsatser om färdigheter och kompetenser för den gröna omställningen

-Godkännande

4.Lärare av hög kvalitet – hörnstenen i ett framgångsrikt europeiskt område för utbildning: lärarbristen och utmaningen att locka till sig, höja kompetensen för och behålla kvalificerade och välutbildade lärare och utbildare

-Riktlinjedebatt

5.Övriga frågor

Europeiska författares dag

- Information från kommissionen