RIF, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EDC51

Kommenterad dagordning

Rådet

2023-02-27

Ju2023/00368

Justitiedepartementet

EU-nämnden

EU-enheten

Riksdagen

Kopia: Justitieutskottet

Kopia: Socialförsäkringsutskottet

Kopia: Konstitutionsutskottet

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den
9–10
mars 2023

Torsdagen den 9 mars - Inrikes frågor

1. Godkännande av dagordningen

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Godkännande.

Se bifogad preliminär dagordning.

2. Godkännande av
A-punkter

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Godkännande av A- punktslista.

3.Det övergripande läget i Schengenområdet

a)Schengenområdets funktion

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Lägesrapport

Ansvarigt statsråd: Gunnar Strömmer

Förslagets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida