Dagordning för rådet allmänna frågor art. 50

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA957

  1. Godkännande av dagordningen
  2. (ev.) Godkännande av A-punkter
    a) Icke lagstiftande verksamhet

    Icke lagstiftande verksamhet
  3. Förberedelse av Europeiska rådet (art. 50) den 21 mars 2019
    - Diskussion
  4. Övriga frågor