Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A8FAD

 1. Godkännande av dagordningen


  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 3. Den nya fleråriga budgetramen
  - Riktlinjedebatt/Vissa frågor

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Godkännande av A-punktslistan
 5. Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i
  a) Strasbourg, den 17?20 april 2012
  b) Bryssel, den 9?10 maj 2012
 6. Förberedelser inför Europpeiska rådets möte den 29 juni 2012
  - Kommenterad dagordning
 7. G20-mötet i Mexiko (den 18?19 juni i Los Cabos)
 8. (ev.) Övervakningsmekanism för Kroatien
 9. Övriga frågor