Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2AB311

 1. Godkännande av dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. Godkännande av A-punktslistan
 3. Ny flerårig budgetram
 4. Övriga frågor
  - (ev.) Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Godkännande av A-punktslistan
 6. Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna
  - Strasbourg, 2?5 juli 2012
 7. Föredragning av ordförandeskapets arbetsprogram
  - Diskussion
 8. Uppföljning av Europeiska rådet (den 28?29 juni 2012)
 9. Övriga frågor