Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2E3366

 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Godkännande av A-punktslistan
 4. Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 14-17 april 2014
 5. Utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen
  - Rådets slutsatser om Albanien
 6. Uppföljning av Europeiska rådet
  - Rapport om genomförandet av Europeiska rådets slutsatser
 7. Förberedelser inför Europeiska rådet den 26-27 juni 2014
  - Utkast till Europeiska rådets slutsatser
 8. Den europeiska planeringsterminen
  - Godkännande av integrerade landsspecifika rekommendationer och överlämnande till Europeiska rådet
 9. EU:s strategi för sjöfartsskydd
  - Antagande
 10. Meddelande om EU:s strategi för området kring Adriatiska havet och Joniska havet
  - Föredragning av kommissionen av meddelandet och handlingsplanen samt diskussion
 11. (ev.) Tillämpning av artikel 10 i protokoll 36 till fördragen
 12. Rådets 18-månadersprogram (1 juli 2014-30 december 2015)
  - Godkännande
 13. Övriga frågor