Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:482FB0

 1. Godkännande av dagordningendp.

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. Godkännande av A-punktslistan

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Godkännande av A-punktslistan
 4. Resolutioner och beslut antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Bryssel den 26?27 april 2017 och den 31 maj?1 juni 2017 och i Strasbourg den 15?18 maj 2017
 5. Förberedelser inför Europeiska rådet den 22?23 juni 2017
  - Utkast till slutsatser
 6. Rådets 18-månadersprogram (1 juli 2017?31 december 2018)
  - Godkännande
 7. Den europeiska planeringsterminen
  - Godkännande av de integrerade landsspecifika rekommendationerna och översändande till Europeiska rådet
 8. Det interinstitutionella avtalet
  - Lagstiftningsplanering
  - Diskussion ? synpunkter inför kommissionens avsiktsförklaring
  - Genomförande
  - Information från ordförandeskapet
 9. Övriga frågor