Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D1

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Den fleråriga budgetramen 2021–2027
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Förberedelser inför Europeiska rådet den 12–13 december 2019: utkast till kommenterad dagordning
  - Diskussion
 5. Större respekt för rättsstatsprincipen i unionen
  a) Diskussion med direktören för byrån för grundläggande rättigheter (FRA)
  b) Slutsatser om utvärderingen av rättsstatsdialogen
  - Antagande
 6. Utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen
  - Lägesrapport
 7. Övriga frågor