Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D604E

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Den fleråriga budgetramen
  - Lägesrapport

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Förhandlingarna EU–Förenade kungariket
  - Lägesrapport
 5. Förberedelser inför Europeiska rådet den 15–16 oktober 2020: slutsatser
  - Diskussion
 6. Uppföljning av Europeiska rådet
  - Lägesrapport
 7. Den årliga rättsstatsdialogen
  - Diskussion
 8. (ev.) Konferensen om Europas framtid
  - Information från ordförandeskapet
 9. (ev.) Covid-19 – EU-samordning
  - Lägesrapport
 10. Övriga frågor