Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:241457

 1. Godkännande av den preliminära dagordningen
  Lagstiftningsöverläggningar
 2. Godkännande av A-punktslistan

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Godkännande av A-punktslistan
 4. Europeisk termin
 5. Bankavgift
  - Diskussion
 6. Beskattning av finansiella transaktioner
  - Diskussion
 7. Övriga frågor