Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:458033

 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. Godkännande av A-punktslistan
 3. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet
 4. (ev.) Bedrägeribekämpning
  Momsrelaterade aspekter av utkastet till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (PIF-direktivet)
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Godkännande av A-punktslistan
 6. (ev.) Genomförande av bankunionen
  -Lägesrapport
 7. Uppföljning av G20- och IMF-mötena den 6?9 oktober 2016 i Washington
  -Information från ordförandeskapet och kommissionen
 8. Klimatfinansiering
  Förberedelser inför den 22:a partskonferensen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) (Marrakech den 7?18 november 2016)
  -Utkast till rådets slutsatser
 9. Den europeiska planeringsterminen 2016 ? erfarenheter
  - Diskussion
 10. Gemensam rapport om hälsosystem och finanspolitisk hållbarhet
  -Föredragning av kommissionen
 11. Övriga frågor
  Läget vad gäller slutförandet av Baselkommitténs regleringsreformer efter krisen
  - Information