Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor - budget

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:486808

  1. Godkännande av dagordningen

    Lagstiftande verksamhet
  2. Rådets position om utkast till EU:s budget 2018
  3. Övrigt