Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA73

 1. Godkännande av dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
  (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)
 2. Godkännande av A-punktslistan
 3. Övriga frågor
  a) - Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet
  b) - Slutgiltigt mervärdesskattesystem
  - Föredragning av kommissionen

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Godkännande av A-punktslistan
 5. Den europeiska planeringsterminen 2017 ? tillvaratagna erfarenheter
  - Diskussion
 6. Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer och IMF:s årsmöten i Washington den 12?15 oktober
  - G20-mandat
  - Uttalande till Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC)
 7. Klimatfinansiering inför klimatkonferensen COP 23
  - Utkast till rådets slutsatser
  forts.


 8. Övriga frågor
  a) - Digital beskattning
  - Kommissionens meddelande A Fair and Efficient Tax System in the EU for the Digital Single Market och uppföljning av det digitala toppmötet i Tallinn
  - Föredragning av kommissionen och information från ordförandeskapet
  b) - Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster
  - Information från kommissionen