Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor - budget

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C2C8F

  1. Godkännande av dagordningen

    Lagstiftande verksamhet
  2. Rådets position om utkast till EU:s budget 2019
  3. Övriga frågor