Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C9E6D

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn
  - Riktlinjedebatt/allmän riktlinje
 4. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande om EU:s skattepolitik
  - Diskussion
 6. Slutsatser om rapporten om de offentliga finansernas hållbarhet för 2018
  - Antagande
 7. Rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017
  - Antagande
 8. Slutsatser om budgetriktlinjerna för 2020
  - Antagande
 9. Övriga frågor