Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCEF8

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Punktskatter
  a) Strukturen för punktskatter på alkohol: ändringar av rådets direktiv
  b) Direktivet om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)
  c) Förordningen om administrativt samarbete vad gäller innehållet i elektroniska register
  - Politisk överenskommelse
 4. Kommissionens förslag om EMU:s struktur: det fortsatta arbetet
  Förordningen om reformstödsprogrammet
  - Riktlinjedebatt
 5. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 6. Internationella möten
  a) Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer och av IMF:s och Världsbankens vårmöten i april 2019 i Washington
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen  forts.  b) Mandat inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer i juni 2019 i Fukuoka, Japan
  - Godkännande
  c) Beskattning av den digitala ekonomin internationellt
  - Riktlinjedebatt
  d) Första mötet i finansministrarnas koalition för klimatåtgärder
  - Information från kommissionen
 7. Den europeiska planeringsterminen 2019
  Slutsatser om landsspecifika rapporter: 2019 års fördjupade granskningar och genomförande av de landsspecifika rekommendationerna för 2018
  - Antagande
 8. Övriga frågor
  Prioriteringar inför nästa institutionella cykel på området för ekonomiska och finansiella frågor
  - Information från ordförandeskapet