Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D064D

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Punktskatter
  Strukturen för punktskatter på alkohol: ändringar av rådets direktiv
  - Politisk överenskommelse
 4. Förstärkningen av bankunionen
  - Lägesrapport
 5. Övriga frågor
  a) Direktiv vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter
  - Information från den svenska delegationen
  b) Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 6. (ev.) Slutsatser om energibeskattning
  - Antagande
 7. (ev.) Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor
  - Godkännande
 8. (ev.) Uppförandekodgruppen (företagsbeskattning)
  a) Rapport till rådet
  - Godkännande
  b) Slutsatser
  - Antagande

                                                                   
  forts.


 9. (ev.) Rådets beslut och rekommendationer om genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten
  - Antagande

 10. Slutsatser om stärkande av den europeiska finansiella arkitekturen för utveckling
  - Antagande
 11. Agendan för hållbar finansiering
  - Föredragning av kommissionen och diskussion
 12. Ekofinrådets arbetsplan för klimatåtgärder
  - Godkännande
 13. Gemensamt uttalande från rådet och kommissionen om stablecoins
  - Godkännande
 14. Slutsatser om strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
  - Antagande
 15. Slutsatser om fördjupningen av kapitalmarknadsunionen
  - Antagande
 16. Genomförande av handlingsplanen för hantering av nödlidande lån i Europa
  - Föredragning av kommissionen
 17. Övriga frågor
  EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner
  - Föredragning av den danska delegationen